Jesteśmy firmą budowlaną świadczącą usługi w zakresie generalnego wykonawstwa wielkogabarytowych inwestycji  budowlanych ze szczególnym uwzględnienie obiektów o charakterze mieszkaniowym.

GREEN CONSTRUCTION oferuje kompleksową realizację projektów w standardzie „pod klucz”.

Firmę współtworzy grono ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy przy dużych projektach budowlanych: managerów, kierowników projektu, analityków finansowych, inżynierów budowlanych oraz specjalistów do spraw BHP . Współpracujemy również z wieloma firmami budowlanymi w zakresie zarządzania projektami.

 

Zarząd
jacek_siekaczynski

JACEK SIEKACZYŃSKI

Prezes Zarządu Green Operator Sp. z o.o.

Wiek: 43 lata

Dotychczasowa kariera zawodowa Pana Jacka Siekaczyńskiego jest ściśle związana z zarządzaniem strategicznym oraz z  zarządzaniem ludźmi, projektami, procesami i zadaniami w branży telekomunikacyjnej.

W swojej karierze zawodowej brał udział w start-up’ach firm Formus Polska (budowa ogólnopolskiej sieci radiowej LMDS) oraz Clearwire Poland (budowa paneuropejskiej sieci WiMAX).

Zarządzał m.in.: projektem budowy pierwszej w Polsce komercyjnej sieci IP/MPLS (Tel-Energo), projektem uruchomienia sieci transmisyjnej dla GSM i UMTS (Play Mobile), projektami budowy sieci światłowodowych, projektami uruchamiania sieci teletransmisyjnych SDH i DWDM, sieci radiowych oraz systemów głosowych w technologiach TDM i VoIP.

Był liderem w kilku obszarach w procesie integracji firm TEL-ENERGO i TELBANK, w wyniku której powstała spółka EXATEL, brał udział w przekształceniu spółki Telekomunikacja Kolejowa w spółkę TK Telekom reorganizując obszary techniki (telekomunikacja i IT) oraz sprzedaży, gdzie jednocześnie zarządzał tymi obszarami.

Współpracował z operatorami krajowymi i zagranicznymi przy budowie i rozbudowach punktów styku oraz z Regulatorem i innymi organami państwowymi w zakresie wykorzystania częstotliwości radiowych oraz budowy i eksploatacji sieci. Posiada certyfikat poświadczenia bezpieczeństwa z klauzulą „Ściśle Tajne”.

Absolwent Executive MBA BCC Erasmus Rotterdam University oraz Akademii Techniczno–Rolniczej w Bydgoszczy, kierunek Elektronika i  Telekomunikacja.

Prywatnie: żonaty, ojciec 7-letniego Maksymiliana i 3-letniego Seweryna. Miłośnik podróżowania oraz wielu dyscyplin sportowych (aktywnie narciarstwo fun carving oraz siatkówka).

 

GK Green Mobile

Green Construction Sp. z o.o. wchodzi w skład grupy kapitałowej Green Mobile.

Spółka Green Mobile S.A., wiodąca spółka grupy kapitałowej Green Mobile, odpowiedzialna za strategię inwestycyjną grupy, asset management oraz pozyskiwanie finansowania dla prowadzonych projektów i bieżącą działalność operacyjną.

Ponadto w skład grupy kapitałowej wchodzi spółka Green Operator Sp. z o.o.,  która świadczy usługi w zakresie budowy  i operowania sieciami szerokopasmowymi realizowanymi w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.

Green Mobile S.A. posiada 100% udziałów w obu spółkach z Grupy: Green Operator Sp. z o.o. oraz Green Construction Sp. z o.o.